Prolore levererar mentoring, utbildning, outsourcing, organisation och processanpassning inom teknisk testledning, testautomatisering, prestandatester och monitorering.

Test tar för mycket tid, förbrukar för mycket resurser och försenar projekt. Varför? Därför att våra IT system blir allt mer kritiska för verksamheten, komplexiteten i systemen ökar stadigt och verksamheten ställer allt högre krav på kvalitet, produktivitet och “time-to-market”.

Prolore:s lösning är att maximera testverktygens effekt när det gäller funktionella tester, icke-funktionella tester, monitorering och mätetal/styrning.

Testautomatisering

Prestandatest

Application Performance Management

Mentoring