Testautomatisering
Idag när majoriteten av alla mjukvaruprojekt bedrivs iterativt och inkrementellt blir mödan av att testa och testa om i varje iteration snabbt ohållbar. När kvalité och time-to-market samtidigt är avgörande blir testautomatisering ofta en förutsättning för att lyckas.
Testautomatisering handlar om att med hjälp av ett verktyg eller ramverk skapa tester som kan köras för sig själva och interagera med ett testobjekt (applikation, hemsida mm).
Kursbeskrivning Testautomatisering för testautomatiserare


Prestandatest
Denna kurs som hjälper dig att få struktur på dina prestandatester.
Den bygger på många års samlade erfarenheter om vad som krävs för att lyckas.
Kursen ger dig både tips och belyser fallgropar som på detta sätt kan undvikas.
Kursbeskrivning Prestandatest för prestandatestare


Testautomatisering med Selenium 2
Många, kanske majoriteten av alla IT-system som utvecklas idag, är webbaserade och körs i en webbläsare. I en tid där kvalitet och time-to-market är avgörande och utvecklingen ofta drivs enligt en agil metodik, blir testautomatisering ofta ett krav.
Kursbeskrivning Testautomatisering med Selenium2


Anmälan & villkor