Prestandatest vad är det?
Prestandatest är en samling tester som utförs på ett system som efterliknar den trafik som kan förväntas i produktion av en eller flera tjänster. Verktyg används för att belasta systemet eller tjänsten med produktionslika flöden och volymer av användare och datamängd.

Vad ger det mig?
Det ger dels ett kvitto på hur systemet klarar den tänkta belastningen och dels kommer testerna påvisa vilka flaskhalsar eller brister som finns i systemet. Resultat och analys ifrån prestandatesterna används som underlag till förbättringar för att kringgå de problem som annars uppkommer i produktion.

Vi hjälper dig!
Prolores konsulter har lång erfarenhet av prestandatest av olika slag. Vi kan utföra olika typer av uppdrag såsom punktinsats, mentoring, utbildning, prestandatestledning eller ett långsiktigt prestandateståtagande.

Prestandatesta ditt system för att identifiera problem som dina användare annars kommer att drabbas av!

Dr
– Jag heter Håkan och berättar gärna mer om
hur prestandatest bedrivs och varför det är ytterst viktigt om man vill ha nöjda användare.

.
.
.