November 2017
Prolore har hållit kursen Java för testare

Oktober 2017
Joar Ekendahl börjar på Prolore 1/1 2018

September 2017
Peter Sipos börjar på Prolore. Han har stor erfarenhet inom prestandstest och Application Performance Management.

Prolore och Lights In Line anordnar en workshop med temat Continuous Performance Test i meetup-gruppen Prestandaforum

Augusti 2017
Konsultbolagen ADDQ och Prolore går samman! Läs mer här

Prolore föreläser om Testautomatisering för Försvarsmakten den 8 september

Vi välkomnar vår nya medarbetare Josefin Löfström som börjar den 12 oktober

Juni 2017
Jenny Sundberg börjar på Prolore

Maj 2017
Den 31 maj har Prolore vårfest på temat Mexico – ”Los Prolores”

Mats Eriksson kommer tillbaka till oss efter 2 års tjänstledighet

Prolore har hållit en frukostföreläsning på ADDQ med tema “Hur får du ut mest effekt av dina automatiserade tester”

Prolore har föreläst om “Modellbaserad test” på NFI:s Testkonferens

April 2017
Prolore har pratat på SAST om ”Användarupplevelse – nyckeln till återkommande kunder”

Prolore har fått ett nytt testautomatiseringsuppdrag på ett företag i finansbranschen

Februari 2017
Prolore har pratat på SAST om ”Ekvilibrium inom automatiserade tester”

December 2016
Carl-Johan Hammar börjar på Prolore i februari

Prolore har fått förnyat förtroende att driva prestandatest hos Sveriges största myndighet

Prolore håller två dagars Selenuimutbildning för ett stort IT-konsultföretag

November
Prolore har anlitats för att införa continuous performance test på Europas mest kända spelbolag

Vi håller Prolore:NEXT – vår första publika konferens inom Testautomatisering och Prestandatest

Alla på Prolore utbildas inom Continuous Integration och Continuous Delivery under en vecka

Prolore deltar på Seleniumkonferens i England

Oktober 2016
Prolore har fått nytt uppdrag inom Testautomatisering på ett av Sveriges ledande företag inom betalningslösningar

Prolore håller föredrag på Sveriges största konferens inom krav

September 2016
Prolore har fått ett nytt uppdrag inom Testautomatisering på en bank

Augusti 2016
Prolore har fått ett uppdrag inom Testautomatisering av DW lösning på storbank

Prolore har fått nytt uppdrag inom Testautomatisering på en av Sveriges största spelportaler

Nicholas Rydje börjar på Prolore i september

Prolore har reviderat och förfinat Seleniumutbildningen. I början av september kommer den omarbetade utbildningen för första gången att hållas.

Juli 2016
Prolore har fått ett managementuppdrag inom Testautomatisering på en bank

Juni 2016
Prolore har hållit två olika Seleniumutbildningar i Göteborg

April 2016
Prolore kommer vid 6 tillfällen, med start i april månad, hålla utbildningar för Sveriges största statliga myndighet

Prolore har fått nytt managementuppdrag inom Prestandatest på en bank

Februari 2016
Prolore har fått ett nytt uppdrag inom Testautomatisering på ett detaljhandelsbolag

Januari 2016
Prolore har hållit Seleniumutbildning hos NFI

Knowit har arrangerat frukostseminarium inom prestandatest med talare från Prolore

November 2015
Prolore har hållit ett frukostseminarium på NFI om robotar

Oktober 2015
Prolore höll utbildning i testautomatisering i NY den 12/10

Cathrine Palmgren börjar på Prolore 7 januari

Prolore har fått nytt uppdrag inom Testautomatisering på en bank

September 2015
Marcus Nilsson börjar på Prolore 11 november

Prolore har sedan ett tag tillbaka det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få, nämligen AAA. Här kan du läsa mer om vilka villkor som gäller för olika kreditbetyg

Prolore har fått nytt uppdrag inom Testautomatisering på en statlig myndighet

Prolore har fått ett nytt uppdrag inom Prestandatest på en bank

April 2015
Prolore har fått ett nytt uppdrag inom Prestandatest på ett finansinstitut

Prolore har fått ett nytt uppdrag inom Testautomatisering på ett företag inom fordonstillverkning

Mars 2015
Hela Prolore åker och fortbildar sig på testkonferens i San Diego

Februari 2015
Magnus Winqvist har pratat på SAST Q1 om Performance Management

Januari 2015
Anders Recksén börjar på Prolore

Prolore har fått nytt uppdrag inom Testautomatisering på en statlig myndighet

Prolore har arrangerat ett frukostseminarium inom Prestandatest

December 2014
Prolore har hållit två företagsspecifika utbildningar inom Testautomatisering

November 2014
Prolore har fått ett nytt prestandatestuppdrag på ett spelbolag

Prolore har fått nytt uppdrag inom Testautomatisering på ett företag inom telekom

Oktober 2014
Alla på Prolore har genomgått kurs i Presentationsteknik hos David Phillips

Juni 2014
Prolore har fått nytt mentorsuppdrag inom Testautomatisering

April 2014
Prolore är värd för Testautomatiseringsforumet som hålls i Prolore´s kontor den 8/4.

Prolore har fått ett nytt prestandatestuppdrag på ett detaljhandelsbolag

Prolore har hållit en 2 dagars Selenium2 utbildning åt ett multinationellt möbelföretag

Mars 2014
Viktor har hållit föredrag på ett frukostseminarie anordnat av AddQ

Prolore har hållit utbildning i testautomatisering via NFI

Prolore har hållit Selenium2 utbildning åt ett konsultbolag i västsverige.

Februari 2014
Magnus Winqvist, tidigare IT-Huset, har börjat på Prolore

Januari 2014
Prolore har hållit två föredrag på NFI´s “Från krav till system” konferens den 11-12 jan. “Modern kravhantering, trender och brytpunkter” samt “Uppmärksamma prestandakraven och slipp framtida problem”

December 2013
Håkan Wikström, tidigare Claremont, har börjat på Prolore

Oktober 2013
Prolore har hållit utbildning i Prestandatest

Prolore har varit värd för Prestandatestforum den 9 okt. 34 personer deltog i mötet som behandlade APM verktyg

Prolore har hållit i ett föredrag på NFI´s “Från krav till system” konferens den 9 okt. David Rosshagen belyste vikten av att utforma relevanta prestandakrav för att undvika problem i produktion

September 2013
Prolore är på konferens i München

Prolore har hållit utbilning i Selenium 2.0

Juni 2013
Prolore har fått ett testautomatiseringsuppdrag på ett byggbolag

Maj 2013
Prolore har fått prestandatestuppdrag åt ett finansbolag
Rikard Christiansen har talat om prestandatester av mobila lösningar på HUGS (HP User Group Sweden)

April 2013
Prolore har fått prestandatestuppdrag åt ett svenskt försäkringsbolag

Mars 2013
Admir Efendic har börjat på Prolore. Välkommen!

Prolore utbildar AddQ i testautomatisering med Selenium 2.0

Prolore har tagit fram Sveriges första utbildning i Selenium 2.0.

Prolore har hållit föredrag på Hugs om prestandatest av mobil bankapplikation.

Januari 2013
Samtliga av Prolores konsulter har nu genomgått mentorutbildning.

Prolore har hållit ännu en omgång av “Från Krav till System” på NFI konferens.

Prolore har hållit ett föredrag om “Quality Metrics” för en myndighet.

December 2012
Prolore har hållit utbildningen “Teknisk Test” för en kund i byggbranschen.

November 2012
Prolore har hållit ett föredrag på SAST med tema “Säkerhet ur ett testperspektiv”

Prolore har blivit tilldelad högsta möjliga kreditvärdighet av UC.
Riskklass 5 (Riskprognos < 0,03%)

Nu åker Prolore till EuroSTAR för att under en vecka lyssna på inspirerande föredrag och diskutera om det senaste inom test. Vi är snart tillbaka!

Oktober 2012
Prolore har talat på NFI konferens “Från Krav till System 2012” om Behaviour-Driven Development – BDD – med JBehavor. Dessutom talade vi om testarbetet med Windows 8 på Microsoft, Redmond USA.

September 2012
Prolore har fått ett nytt testautomatiseringsuppdrag på en myndighet

Augusti 2012
Prolore har fått ett nytt uppdrag inom förbättring och effektivisering av testautomatisering hos en leverantör av tv/bredband/telefoni

Prolore har hållit ett föredrag om ‘Säkerhet ur ett testperspektiv’ på Testing Forum 2012

Maj 2012
Prolore har fått ett nytt uppdrag inom testautomatisering på en svensk bank

April 2012
Prolore har talat på NFI Testforum om ‘Att jobba med test av Windows 8 på Microsoft i Redmond, USA’

Mars 2012
Prolore har hållit kursen Prestandatester för Prestandatestare

Februari 2012
Prolore har hållit kursen Prestandatester för Prestandatestare i Sundsvall

December 2011
Prolore har hållit ett föredrag på NFI:s konferens om Systemförvaltning. “Kvalitetssäkring i förvaltningsprojekt – hur minimerar man overheadkostnaderna”

November 2011
Prolore har hållit en tvådagars kurs i testautomatisering för ett konsultbolag

Oktober 2011
Prolore har fått ett nytt uppdrag inom förbättring och effektivisering av testautomatisering på en svensk bank

September 2011
Nu åker Prolore till StarWest för att under en vecka
lyssna på inspirerande föredrag och diskutera om det
senaste inom test, men vi är snart tillbaka med kunskapen!

Augusti 2011
Prolore sponsrar MBTUGS 5. Var med och utbyt erfarenheter om MBT och testautomatisering när Model-Based Testing User Group Sweden har sitt 5:e möte!
Datum: Torsdagen den 22:e september mellan kl 17:30 och 21
Plats: Prolore, Västmannagatan 43, STOCKHOLM

Juli 2011
Prolore har fått ett nytt uppdrag inom testautomatisering på en svensk bank

Maj 2011
Mattias Hedberg, tidigare Ongame, börjar på Prolore 1 juli

April 2011
Prolore och Pensionsmyndigheten har hållit en presentation om Tour Testing på NFI testforum

Mars 2011
Prolore har hållit en presentation om hur man undviker nybörjarmisstagen med QTP på Hugs

Prolore har utbildat ett konsultföretag i prestandatest genom kursen “Prestandatest för prestandatestare”

Februari 2011
Prolore har fått ett nytt testautomatiseringsuppdrag på en myndighet.

Januari 2011
Prolore har fått ett nytt prestandatestuppdrag på en svensk bank.
Prolore har fått ett nytt uppdrag inom prestandatest på en myndighet.
Prolore har fått två nya testledaruppdrag inom bank.

November 2010
Mats Eriksson har börjat på Prolore. Han kommer närmast från Lemontree.

Kursen “Prestandatest för prestandatestare” genomfördes 11/11.

Oktober 2010
Prolore och Pensionsmyndigheten har berättat om Utflyktstester (Tours) på SAST Q15

Prolore har talat om Testautomatisering med MBT på SAST Q15

Juni 2010
Prolore har talat om MBT på “Software Testing Day at Tampere Univeristy of Technology”

April 2010
Prolore har även på NFI testforum 2010 talat om ‘Testautomation i agila projekt’

Mars 2010
Prolore talar på IBC Euroforums konferens ‘Test i lean och agila projekt’

Prolore har fått ett nytt testuppdrag på spelbolag.

December 2009
Prolore har pratat MBT tillsammans med IBM på Eurostar.

Kurs har genomförts i framgångsrik testautomatisering.

November 2009
MBTUGS, Model-Based Testing User Group Sweden har sett dagens ljus!
27 November genomfördes det första MBTUGS på initiativ av Skatteverket och Prolore med 17 deltagare från Skatteverket, PPM, Svenska Spel, WasaKredit, HiQ, K1 och Prolore.

Prolore har fått ett nytt testuppdrag hos statlig myndighet.

September 2009
Prolore har talat på SAST “Nya arkitekturer kräver nya sätt att testa”.

Prolore har fått ett nytt uppdrag inom telekombranschen.

Augusti 2009
Prolore har fått ett nytt testuppdrag hos statlig myndighet.

Maj 2009
Prolore har talat om “Testfabrik för systemtester – hur gör man – fungerar det?” på NFI:s testkonferens

April 2009
Prolore har talat på Rational Day “Grunderna för framgångsrik testautomatisering”

Prolore har hållit föredrag om Modell-baserad testing för ett konsultbolag.

Februari 2009
Katrine Ölund, tidigare SQS Nordic, börjar på Prolore 16 mars

Prolore har talat på SAST “Som att börja arbeta på ett nytt jobb – Testautomatisera med Modell-baserad testning”

Januari 2009
Prolore har genomfört en workshop inom testautomatisering hos ett finansbolag

Prolore har genomfört en workshop inom testautomatisering hos IFS

Prolore har fått nytt uppdrag hos en storbank inom prestandatest

December 2008
Prolore genomför prestandatestuppdrag hos ett transportbolag

November 2008
Prolore bygger upp testautomatisering på ett finansbolag

Prolore har hållit en tvådagars kurs i testautomatisering

Prolore har utbildat ett konsultbolags kunsulter i testautomatisering

Prolore bygger upp testautomatisering på ett spelbolag

Prolore har hållit kurs i Agil test

Oktober 2008
Prolore utbildar ett konsultbolags konsulter i testautomatisering

Prolore har genomfört prestandatestuppdrag åt ett bolag inom sjukvården

Prolore har talat på Sundsvall42 “Testfabrik för systemtester, fungerar det?”

Prolore har hållit kurs i Agil test

Samliga anställda på Prolore har varit på STARWEST Conference i USA

September 2008
Prolore har talat på Agile Business Conference

Prolore har talat på SAST om “Tjänstebaserad testautomatisering på ett statligt verk”

Augusti 2008
Prolore har fått ett nytt testuppdrag hos ett spelbolag

Juni 2008
Prolore har talat om “Agila tester av inköpta system” på Agila Sverige 2008

Maj 2008
Prolore har talat om “Leveraging on lean transition into agile testing to drive operational strength” på Nordic Software Testing & Quality Assurance Forum

7 st av Prolores konsulter är nu certifierade Scrum masters

Prolore har utbildat ett konsultbolag i Agile testning

Prolore har talat om “Riskbaserad test i agila projekt” på DSDM Atern frukostseminarium

Prolore har talat på SAST-mötet om “Mätetal från test som styrinstrument”

Mars 2008
Prolore har talat om “Riskbaserad test och automatisering i agila projekt” på IBC Euroforums testkonferens

Prolore har hållit föredrag om riskbaserad test för ett konsultbolag

Februari 2008
Prolore erbjuds teckna ramavtal med Verva

Januari 2008
Prolore har fått nytt uppdrag hos ett finansbolag inom prestandatest

Prolore har utbildat ett stort verkstadsbolag i testautomatisering

December 2007
Prolore har hållit kursen “Framgångsrik testautomatisering” hos IBC Euroforum

Fyra av Prolores anställda har certifierat sig i HP:s produkter på HP Software Universe i Barcelona

November 2007
Prolore har utbildat ett konsultbolag och ett verkstadsbolag i Testautomatisering

Prolore har talat på SAST Öresund
om “Modell-baserad testning i verkligheten”

Prolore har talat på Agile 2007 om “Riskbaserad test i agila projekt”

Oktober 2007
Prolore genomför förstudie inom Testautomatisering för ett företag inom sjukvården

Prolore har talat på Sundsvall 42
“Riskbaserad teststrategi vid test av inköpt system”

Prolore har talat på MUGS-mötet om Testdatagenerering med QTP hos ett finansbolag

Prolore har talat på Sundsvall 42
“Testa risker tidigt – upp till bevis för test”

Prolore har talat på SIFU:s konferens Test och verifiering av inbyggd mjukvara och komplexa system

September 2007
Prolore har hållit seminarium om “Riskbaserad test i agila projekt” för ett finansbolag

Prolore har talat om Modell-baserad testning med testverktyg på IBC Euroforums testseminarium

Jonas Hermansson, tidigare Stockholms läns landsting, börjar på Prolore 1 oktober

Juni 2007
Prolore har talat om prestandatest på Conductives testseminarium

Maj 2007
Prolore genomför mentoruppdrag inom prestandatest på ett idrottsförbund

Prolore genomför prestandatestuppdrag åt en storbank

April 2007
Prolore har talat på SAST-mötet om Agil testning

Prolore genomför prestandatestuppdrag åt ett finansbolag

Prolore har fått nytt uppdrag hos en storbank inom testautomatisering

Mars 2007
Prolore har talat på MUGS-mötet om Model-Based Testing och QTP

Februari 2007
Prolore levererar mentortjänst inom testautomatisering till ett finansbolag

Prolore levererar teknisk testledning till en mobiltillverkare

Prolore har fått förnyat förtroende att leverera prestandatest till ett finansbolag

Prolore levererar teknisk testledning och prestandatester till en statlig styrelse

Januari 2007
Stefan Rungardt, tidigare Dataunit, börjar på Prolore 1 februari

Prolore har utbildat ett företag inom sjukvården, Stockholm i testautomatisering

December 2006
Prolore levererar mentortjänst inom testautomatisering till ett teknikbolag i Norge

Prolore genomför prestandatestuppdrag åt ett finansbolag

November 2006
Den Norske Dataforeningen i Oslo hade temakväll om test- automatisering. Prolore och Andy Redwood genomförde var sitt föredrag

Prolore har talat på SAST-mötet om Implementering av Model-Based Testing i LoadRunner

Oktober 2006
Prolore har hållit föredrag om testautomatisering på Sundsvall42

Prolore utför prestandatestuppdrag åt ett finansbolag och ett stort verkstadsbolag

Prolore levererar testautomatisering åt ett stort mjukvarubolag

September 2006
Prolore levererar testledning och prestandatester åt en statlig styrelse

Augusti 2006
Prolore utför prestandatestuppdrag åt Mercury hos ett finansbolag i Norge

Prolore har fått nytt testautomatiseringsuppdrag hos ett statligt verk

Juni 2006
Helena Lind, tidigare Modul1, och Kristian Karl, tidigare Dataunit, börjar på Prolore 1 september

Prolore utbildar ett statligt verk i “Testautomatisering för beställare”

Prolore stödjer ett konsultbolags konsulter med testautomatisering på ett stort verkstadsbolag

Prolore utbildar ett verkstadsbolag i “Prestandatester för beställare”

Maj 2006
Prolore har inflyttningsfest den 18 maj på Västmannagatan 43

Prolore håller utbildning i Quality Center för ett konsultbolags testledare i Stockholm och Göteborg

Prolore utbildar ett konsultbolag i QuickTest Professional och WinRunner

April 2006
Prolore genomför två seminarier på NFI Testforum 2006 med tema testautomatisering resp prestandatest

Prolore levererar första utbildninginsatsen i testautomatisering till ett konsultbolag

Mars 2006
Prolore har genomgått utbildning i Mercury Performance Center

Prolore genomför ytterligare ett prestandatestuppdrag åt ett finansbolag

Prolore bistår ett konsultbolags konsulter med ”back-end support” för prestandatest på ett transportbolag

Januari 2006
Prolore levererar prestandatest och testautomatisering till ett statligt verk

Prolore är numera ett av tre bolag som har genomgått utbildning i Mercury Quality Center Dashboard

Prolore får fortsatt förtroende att prestandatesta nya releaser på ett stort verkstadsbolag

Prolore får fortsatt förtroende att testautomatisera åt ett finansbolag

December 2005
Prolore har hållit frukostseminarium om testautomatisering på NFI

Utbildning för ett kartbolag i testautomatisering med QTP

Prolore genomför mentortjänst inom prestandatest på ett statligt bolag i Sundsvall

Oktober 2005
Prolore har utbildat ett konsultbolags konsulter i testautomatisering

Prolore levererar Prestandatester åt ett stort verkstadsbolag

September 2005
Prolore levererar testautomatisering åt ett statligt verk

Augusti 2005
Prolore genomför prestandatestuppdrag åt ett finansbolag