Acceptabla tröskelvärden för prestandakrav

Många gånger har jag sett att krav på svarstider för systemet som skall prestandatestas är dåligt specificerade från beställaren. När resultatet från testet presenteras uppstår oftast förvirring över vad som avser vad.

Innan kraven skall verifieras, gärna långt innan de skall verifieras, brukar jag försöka få beställaren att tänka om och se fördelarna med att använda acceptabla tröskelvärden.

Följande definitioner skapar en bättre förutsättning då krav på svarstider skall mätas:

Ange mätvärden baserat på ett tröskelvärde från percentil* istället för medelvärde.
Ange att mätvärden redovisas för en given tidsperiod då förutbestämd transaktionsfrekvens uppnåtts.
* En percentil används med fördel för att visa värde från ett antal mätvärden där percentilen utgör ett krav för acceptabelt tröskelvärde. Av ett antal mätvärden sorteras dessa i storleksordning, där det högsta värdet motsvarar 100% och medianen för mätvärden är 50%. Ur denna lista plockar bestämd percentil ut aktuellt värde. Ett plus är att percentil finns i Excel och då kan ses som ett vedertaget begrepp.