Ta fram en testplan på 10 minuter!

Typewriter-2

2011-10-03 STARWest, Anaheim, CA, James Whittaker (Testchef på Google)

slänger upp en slide om att testplaner ska ta 10 minuter att ta fram!

Engagerat halvskriker han åt oss att sluta producera material som ingen ändå bryr sig om eller läser och en testplan som inte leder till testfall är slöseri med tid!

Utan att orda för mycket om processen för hur Google kom fram till sin metodik kan man i alla fallsäga att James provocerade sina testare att fokusera på det viktigaste, det som ger det faktiska resultatet, genom att tvinga fram det med en extrem tidsbrist, d.v.s. 10 minuter….

Så småningom utvecklade sig det hela till Googles nya standard för testplaner, ACC.

ACC står för Attributes, Components and Capabilities och hjälper till att identifiera ”testområden”  utifrån dessa tre synsätt ….

Attributes på ett system skulle kunna vara snabb, säker, användbar, stabil etc.

Components kan vara saker som en toolbar, en flik, en modul, etc. I stort de byggstenar som vårt system/applikation består av.

Capabilities är saker som att ladda webbsida, spara kundorder, verifiera användare m.m.

Ok, så det innebär att vi har en bas att ta fram testfall ifrån och därmed är testplanen klar!

Ingen text om bakgrund, miljöer, vilka verktyg som kommer användas etc. utan bara totalt fokus på vad som kommer testas! Enkelt i teorin och kanske en inspiration att försöka minska all administrationsoverhead vi ibland tenderar att (frivilligt?) lägga in i vårt testarbete!