Varför är prestandatestperioden så lång?

Typewriter-2

I mitt nuvarande uppdrag ser jag ofta att projektansvariga upplever testperioden för prestandatest som lång. Jag får oftast ”försvara” tidsplanen och vad som måste genomföras innan vi kan utföra självaste prestandatesterna.

Följande punkter är tidskrävande, men ytterst väsentliga att genomföra inför prestandatesterna:

  • Produktionslik kapacitet i målmiljö som testerna skall utföras i. Den måste eventuellt beställas/hyras in.
  • Produktionslik konfiguration. Det kan vara en klustrad miljö med lastbalanserare. Den skall baseras på korrekta versioner av hårdvara eller mjukvara.
  • Testdata skall vara i paritet med produktionsförhållanden. Det kan vara antalet inloggningskonton, användaruppgifter eller annat data som skapar ”volym” i databaser.
  • Systemet kan vara beroende av externa kopplingar för att fungera. Det kan i sin tur exempelvis krävas att det finns en testmiljö med testdata där också. Eventuellt måste brandväggar öppnas mot extern part. Externa kopplingar kräver i sin tur nogsam planering och samordning mellan parter.

Utöver dessa förberedelser skall man givetvis upprätta testplan där alla förberedelser specificeras. Därefter skapas testskripten och man genomför tester, analyserar testresultat, validerar, omkonfigurerar, regressionstestar med mera.

Komplexa lösningar eller system tar tid att specificera och bygga upp inför ett eller flera prestandatester. Därför är det av yttersta vikt att planera inför test i god tid. En god start är att etablera kontaktyta, läsa in systemkonfigurationen samt beroenden och därefter definiera kravbild med samtliga parter.