Visualisera testerna (om testdesign, krav och modellbaserad test)

Typewriter-2

Jag har i några av mina tidigare uppdrag jobbat med att automatisera test och jobbat med modellbaserad test som testdesignteknik. Vad som slagit mig vid flera tillfällen är att jag med hjälp av att tillsammans med kravställare ta fram en modell av kravet (eller koncept) så har vi hittat potentiella fel eller onödigt komplexa scenarier (ökad utvecklingstid) redan innan utvecklarna hunnit börja koda. Sen förenklar den visuella designen möjligheterna att föra en diskussion kring testdesignen med både utvecklare, testare och kravställare. Som jag ser det ett bra komplement till/eller ersättning för scriptade manuella testfall.

Metoden att skapa modeller som testdesign kan även hjälpa till att på ett strukturerat sätt börja skapa testdesign tidigare i projektet. Ytterliggare en potentiell fördel är att även mindre erfarna testare får ett bra stöd i att skapa en väl överskådlig testdesign på ett strukturerat sätt. När man sen kommer till att underhålla testdesignen så är det ofta enklare att underhålla en modell än scriptade testfall. Med en approach att skapa modeller även för manuella test så vinner vi dessutom mycket när det kommer till att skapa en automatisering som i många fall kommer att kunna använda samma modeller.