Tankar om MBT och testdata

På mitt nuvarande uppdrag ska en befintlig webbapplikation ersättas med en ny för att förenkla underhållet. Funktionaliteten ska vara densamma och GUI behålls till största delen oförändrat.

Detta är alltså vad vi inom test ställs inför. Sedan tidigare finns ett stort antal automatiserade tester som är skapade mha Model Based Testing där huvudfokus varit att verifiera de viktigaste affärsflöderna.

Vi vet även att det är väldigt viktigt att kontrollera att alla beräkningar är korrekta i den nya webbapplikationen samt att rätt inmatningsfält populeras i alla formulär. Via ett administrations gränssnitt kan man styra vilka inmatningsfält som skall visas mha olika konfigurationsparametrar.

Vårt angreppssätt för att erhålla så heltäckande test som möjligt har varit att variera grunddata via administrationsgränssnittet och sedan ange olika indata i formulären. Eftersom vi antar att den befintliga applikationen räknar rätt är det lätt att spara undan resultatet och använda detta som facit i den nya applikationen.

Hur strukturera vårt testdata?

Det finns som vanligt flera lösningar på ett och samma problem. Man kan spara informationen i en databas eller lägga en del data i modellen. Vi har valt att spara data i Excel där önskad rad hämtas med hjälp av en iterator i modellen. Med Excel blir det också väldigt enkelt att snabbt få en överblick i resultatfilen och se vilka värden som erhålls i gamla och nya applikationen

Slutsats:

Det känns som vi hittat en väldigt effektiv lösning där man kunnat återanvända bef modeller och automatiseringsskript som efter mindre modifieringar stöder testdatahantering med Excel. Det är dessutom väldigt enkelt att bygga på med mer omfattande tester och även verifiera felfall. Här är det dock inte lika lätt att tolka resultatet eftersom just felhanteringen kommer att skilja sig mellan nya och gamla applikationen.